LBB Vidzemes nodaļas 20. saiets – konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā” 18.-19. jūlijā “Ezerniekos”

Pasākumu atklāja  LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja O. Kronberga, ar LVM atpūtas vietu “Ezernieki” iepazīstināja pārvaldniece Dz. Stradiņa, bet radošas, darbīgas un profesionālām zināšanām piepildītas dienas vēlēja Madonas novada bibliotēkas direktore I.Saulīte. Ar LBB jaunās valdes stratēģijas izstrādi iepazīstināja un aktīvi mudināja paust viedokļus LBB valdes priekšsēdētāja M.Jēkabsone.

Konferences pirmajā dienā programmā atklājām mūsu novadu – Madonas, Lubānas, Varakļānu, Ērgļu, Cesvaines - kultūrvēsturiski nozīmīgās bagātības:

·         Par Lubānas novada  kultūrvēsturisko mantojumu, saimniecisko dzīvi, tūrisma objektiem stāstīja Lubānas novada  pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece I.Peilāne,

·         “Grāfienes Eleonoras stāsts” -  vēstīja Varakļānu muzeja vadītāja T. Korsaka, 

·         “Citādais Blaumanis”  - to atklāja Braku muzeja vadītāja Z. Saulīte,

·         “Cesvaines pils dārgumu” apskatu sniedza Cesvaines pašvaldības Tūrisma aģentūras direktore D.Glaudāne,

·         “Nenopietnā Martuževa”  - B. Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētājas A.Eglienas sniegumā.

Par Vidzemes folkloras kolekcijām un grāmatas “Mežameitas” ceļu pie lasītāja stāstīja Latvijas Folkloras krātuves digitālā arhīva “garamantas.lv” vadītāja, rakstniece S. Reinsone.

Vakara izskaņā klausījāmies Pļavas nomnieces dzeju autores S.Radiņas un Z.Bekmaņa izpildījumā grupas Bruģis muzikālajā  pavadījumā.

Aktivitātes piedāvāja  D.Kiopa  dabas darbnīcā “Katram savu slotiņu”, bet loka šaušanā un citās sportiskās nodarbēs iesaistīties aicināja  M.Valainis no biedrības Aborieši.

Otrajā konferences dienā klausījāmies LNB speciālistu ziņojumus:

-           2016.gads Latvijas publiskajā bibliotēkās: pieredze, atziņas, idejas (LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu koordinatore I.Kļaviņa)

-          Profesionālā literatūra (LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre E.Vīksna)

-          Lasīšanas veicināšanas kampaņas un programmas Latvijā (LNB Bērnu literatūras centra  vadītāja S.Tretjakova).

Par LBB Jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm ziņoja sekcijas vadītāja E.Sniedze.

Konferences noslēgumā  “Meklējot mūsu nākotnes atslēgas vārdus” pārdomās dalījās un diskusijā iesaistīties rosināja LBB Vidzemes nodaļas vadītāja O.Kronberga.

Uz tikšanos nākamajā saietā konferencē Alūksnes pusē 2018. gada vasarā!


D. Puķīte, direktores vietniece metodiskajā darbā 

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »