Madonas 90 - Madona pasaulē, pasaule Madonā!

   Aizvadītajā piektdienā, pilsētas svētku ietvaros, Madonas novada bibliotēkā notika pasākums “Madona pasaulē, pasaule Madonā”.  Pasākums tapa pateicoties Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centra, Madonas novada pašvaldības, Madonas novada bibliotēkas, Zemnieku saimniecības “Jāņkalni”, SIA “Madonas patērētāju biedrība” ražotnei “Madonas maiznieks”, trušu dārza “Sveķi”, kā arī Zemessardzes 25.Kājnieku bataljona sniegtajam atbalstam.

  Pasākums tika atklāts ar Madonas novada bibliotēkas direktores Imeldas Saulītes, Madonas pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera uzrunām, uzstājās PII “Priedīte” un PII “Kastanītis” mazie dziedātāji un dejotāji, kā arī Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova apsveica zīmējumu un eseju konkursa dalībniekus, kuru darbi vai darbu fragmenti tika iekļauti grāmatā “Pieskārieni Madonas pusei”.

  Pēc svētku atklāšanas, plkst. 11:00 varēja vērot Madonas bērnu un jauniešu centra leļļu teātra “Delveri” izrādi “Gotiņa parastā”.

  No 11:00 līdz 12:30 ikviens varēja iesaistīties radošās aktivitātes četrās darbnīcās.

 Viena no tām - Rakstums, kurā bērni sēja, pina un tina, gatavoja rokassprādzes SMU dalībnieces Rebekas Birziņas vadībā.

  Darbnīcā Brīnums - varēja strādāt veiklo pirkstiņu darbnīcā - no māliem un plastilīniem izveidot savu veiksmes pogu vai arī Madonas simbolu – gaili. 

  Darbnīcā Gardums - varēja celt godā un izgaršot SIA "Madonas patērētāju biedrība" ražotnes "Madonas maiznieks" cepto maizi, priecāties par viņu iegūtajām medaļām, apskatīt maizes abru un sijāt miltus ar īstu sietu, mēģināt atpazīt z/s "Jāņkalni" ievārījumus un salāgot tos ar maizīti. No pasākuma apmeklētājiem tika saņemti paldies un laba vēlējumi, jo tā bija arī iespēja tuvāk iepazīt Madonas pārtikas ražotājus. Prieku un izbrīnu pauda gan bērni, gan pieaugušie, arī pilsētas viesi, ka maize saņem medaļas!!! Maize prezentēja pati sevi un daudzi jautāja par iespējām iegādāties, tika cildinātas maizes garšas īpašības, īpaši tika slavēta "Svētku maize". Paldies par sadarbību, jo "Madonas maiznieks" atbalstījis gan tikšanos bibliotēkā ar Beļģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem, gan "Siltumsētas" pasākumu bibliotēkā 2015. gadā.

Darbnīcā Drošums - varēja vērot Zemessardzes 25. kājnieku bataljona demonstrējumus un piedalīties sportiskās aktivitātēs, apskatīties zemessardzes ekipējumu un iejusties karavīra lomā.

  Visu no malas vēroja un kopā ar bērniem labprāt fotografējās trušu dārza "Sveķi" saime.

  Pēc darbnīcu aktivitātēm visi kopā varēja baudīt Spēka zupu Madonai.

  Bibliotēkas foajē monitorā visu jūniju būs aplūkojama Oļģerta Skujas digitālā fotoizstāde "Mana dona - Madona", Bērnu literatūras nodaļā visu jūniju varēs aplūkot Ingunas Radziņas leļļu izstādi. 

  Pēc radošajām aktivitātēm atguvām enerģiju, baudot lielisku skābeņu zupu jeb  Spēka zupu Madonai.

  Pasākuma “Madona pasaulē, pasaule Madonā” noslēgumā - lieliskā gaisotnē un kokļu skaņu pavadībā -  tika atvērta grāmata, kas dāvāta Madonai 90 gadu jubilejā - “Pieskārieni Madonas pusei”. Paldies par sadarbību skolotājai Inesei Ābolai.

  Paldies autoriem, Labo vārdu pasta Madonai sūtītājiem, fotogrāfiem, grāmatas ietērpa veidotājam Mārim Pidikam, vāka autoram Oļģertam Skujam, Madonas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un tipogrāfijas “Erante” – visiem labajiem cilvēkiem, kas godam paveica savu darbu, lai grāmata taptu skaista, kvalitatīva un laikā!

Informāciju sagatavoja Laura Lubkina, ar komentāriem papildināja Sarmīte Radiņa

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »