Rudenāji

*  *  *

Launags vēl nav īsti dzērvju aiznests,
vien virši rūgteni virmo,
sniega vārti vēl nav atvērti,
bet tu uz mūsējiem domās uzzīmē jumi.

Uzsmaržo divziedlapas pāri
Annas dienām,
Miķeļdienām,
apkūlībām
un  rudenājiem. 

Svārki saplūst  ar rīta miglu,
seģenes stūris maizes siltumu glabā,
aizskrien Jumalīte uz tirgu
ar visiem jumalēniem.

Pa paladziņu paklāto balto
kādas pēdas pāriet pār istabu,
skalu gaismā lūgšanu notur
arī par tevi, arī par mums.

Uzsmaržo ziedlapas pāri
laikam un mums.         

   Pēc gada bija prieks atkal dzirdēt jaunākos Ulda Ausekļa dzejoļus un Ulda Fridrihsona dziesmas. Kā īpašs sveiciens J. Meldrājam svētkos izskanēja dziesma par zīlēm “Ķikutu” māju pagalmā.         

  Šoreiz gan tuvi, gan tāli ciemiņi sveica Jāni Meldrāju – gan ģimene, gan autori, gan bijušie kolēģi Kalsnavas pamatskolā un tagadējie audzēkņi. 

  Jubilāram Ēvaldam Leonam sveicējas bija atbraukušas no Varakļāniem – gan St. Počas “meitenes”, gan ansambļa dziedātājas. Paldies Varakļānu pašvaldībai  par iespēju atbraukt un sumināt savu novadnieku.

  Ar dzejas lasījumiem dialogā atvērām Aivara Aivieksta un jūrmalnieces Maritas Snipkes jauno grāmatu ”Dialogi dzejā”.  Paldies viņam par smalki niansēto dzeju. Šajā grāmatā apkopota dzeja arī no izrādes “Gaisma logā”, kuru veiksmīgi iestudējis Sarkaņu amatierteātris “ Piņģerots”.  

  Klausījāmies dzeju gan novada autoru - jubilāru, gan nu jau zināmu, gan vēl mazāk zināmu autoru sniegumā. Skanēja dziesmas, garšoja našķi.  Daudziem klausītājiem rudenāji bija jauka nedēļas nogale, pabūšana kopā, varbūt - kārtējā vai pat pirmā sevis apliecināšana, lai justos labi, radoši un noderīgi.   

             Uz pasākumu aicināja Madonas Grāmatu draugu biedrība  un  Madonas novada bibliotēka

                                                                                                        Sarmīte Radiņa

Fotogalerijā Oļģerta Skujas un Beātes Ozoliņas foto.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »