Seminārs "Ekonomiskā krīze, iespējamā izaugsme"

Semināru atklāja Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece Daiga Puķīte, sveicot visus Eiropas dienā.

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas filiāles vadītāja Daiga Lapiņa dalījās ar iespaidiem, rodot atbildi uz jautājumu „ES – izaugsmes veicinātāja?”. Prezentācijas laikā tika pieminētas ES rīcības jomas: iekšējais tirgus un uzņēmējdarbība, ekonomika un finanses, transports, telekomunikācijas un enerģētika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, izglītība, kultūra, jaunatne un sports, sociālā politika un veselība, kopējā ārpolitika un drošības politika, klimats un vide, ES paplašināšanās, reģionālā politika un kohēzija. Savukārt pie ES piedāvātajām iespējām īpaši tika akcentēts darbs, mācības un ceļošana.

Jogita Baune, nodibinājuma „Madonas novada fonds” vadītāja runāja par LEADER pieejas īstenošanu Lauku attīstības programmas 2009. – 2013. gadam ietvaros. J.Baune semināra dalībniekus iepazīstināja ar LEADER programmas prioritātēm Madonas reģionā, t.i., pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, kā arī sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Lai veiksmīgāk izprastu LEADER programmas būtību, „Madonas novada fonda” vadītāja minēja konkrētus piemērus par jau realizētajiem projektiem bijušā Madonas rajona teritorijā.

Savukārt Madonas novada Attīstības plānošanas projekta vadītājs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks Juris Jātnieks rosināja diskusiju par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadiem un teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem izstrādes procesu, aicinot izteikt ierosinājumus.

Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova un citi bibliotēkas speciālisti runāja par bibliotēku attīstības iespējām – informācija, izglītība, inovācijas visiem. Tika runāts par projektiem un publicitāti – svarīgiem darba instrumentiem, Bibliotēku portālu, bibliotēku krājuma vadlīnijām, grāmatu dāvinājumiem un pētījumu „Cik zinošs, vērīgs, atjautīgs ir bibliotēkas apmeklētājs – priekšstati un realitāte”.

Bet semināra noslēgumā noritēja saruna par literatūru ar 2011. gada Eiropas Savienības Literatūras balvas ieguvēju, grāmatas „Mierinājums Ādama kokam” autori, jauno, enerģisko un talantīgo rakstnieci Ingu Žoludi.

Semināris tapis projekta "Europe Direct" ietvaros, saņemot Eiropas Komisijas finansējumu.
 


Daiga Lapiņa
Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas filiāles vadītāja

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »